ΣΕ του ΣΕΤΗΠ στην ΙΝΤΡΑΚΟΜ: Για την αξιολόγηση

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι Ξεκίνησε ο νέος κύκλος αξιολόγησης στην intrasoft με σκοπό, όπως λέει, να βοηθηθεί η διαρκής ανάπτυξη και στοχοθεσία των υπαλλήλων και μαζί της εταιρίας. Από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του νέου συστήματος, ήδη φάνηκε πως καθόλου δεν διαφέρει από τα συστήματα που χρησιμοποιούνται παντού από μεγάλες εταιρίες. Από […]