ΣΕ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΟΤΕ (κτίριο ΝΥΜΑ) : Για την μεταφορά των εργαζομένων στη Καλλιθέα.

Στις 30/8 αντιπροσωπεία της Σ.Ε. του ΣΕΤΗΠ επισκέφτηκε τα δύο κτίρια της Καλλιθέας και όλους τους ορόφους στους οποίους από 2/9 έχουν ήδη ξεκινήσει να μεταφέρονται τα πρώτα τμήματα από ΥΜΑ-ΝΥΜΑ. Είναι ξεκάθαρο από την επίσκεψη μας στο χώρο ότι οι εργαζόμενοι του κτιρίου θα βρεθούμε μπροστά σε χειρότερες συνθήκες […]