Για τη νέα απόλυση στη European Dynamics

  Συνάδελφε/Συναδέλφισσα στη European Dynamics, Καταγγέλουμε την απόλυση του συναδέλφου με το πρόσχημα της απόδοσης, 3 μόλις μήνες μετά τη πρόσληψη του. Πρόκειται για συνάδελφο με δεδομένα μικρή εργασιακή εμπειρια, γεγονός που αποδεικνύει το φαιδρό της δικαιλογίας της απόλυσης. Συνάδελφε, η απόλυση αυτή έρχεται να προστεθεί σε αυτές που πραγματοποιήθηκαν […]