Σ.Ε. ΝΟΚΙΑ: Καταγγελία για τη μη καταβολή του επιδόματος τοκετού σε συνάδελφο

Η σωματειακή επιτροπή του ΣΕΤΗΠ στη ΝΟΚΙΑ καταγγέλλει ότι η Εθνική Ασφαλιστική, πάροχος του ομαδικού συμβολαίου ιδιωτικής ασφάλισης για τους εργαζόμενους στη ΝΟΚΙΑ, αρνήθηκε να καταβάλει το σύνολο του επιδόματος τοκετού σε συνάδελφο που βρίσκεται σε άδεια μητρότητας. Ως δικαιολογία για το μειωμένο ποσό που της έδωσαν έφεραν το γεγονός […]