Για το νομοσχέδιο για το χρόνο εργασίας στους νοσοκομειακούς γιατρούς : ΟΧΙ ΣΤΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ. ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΖΩΗ.

Σ.Ε.ΤΗ.Π.

14/11/2017