Για την Altec: ΕΡΓΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΛΕΥΡΑ

Σ.Ε.ΤΗ.Π.

10/09/2019