Για το πρόβλημα με την ασφαλιστική κάλυψη προστατευόμενων μελών στο ΤΑΥΤΕΚΩ