ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΣΕ

Σ.Ε.ΤΗ.Π.

25/07/2016