Καταγγελία για τις χιλιάδες απολύσεις της Microsoft

Σ.Ε.ΤΗ.Π.

10/07/2017