ΝΑ ΑΝΑΚΛΗΘΕΙ Η ΕΚΔΙΚΗΤΙΚΗ ΑΠΟΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ Κ.Ο. ΑΠΟ ΤΗΝ EUROPEAN DYNAMICS

Σ.Ε.ΤΗ.Π.

14/11/2017