ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΕΤΗΠ στις 07/03, 18:30, στην αίθουσα του ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ