ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΗ, 5:00Μ.Μ. ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΜΕ ΟΤΕ

Σ.Ε.ΤΗ.Π.

29/10/2019