ΟΛΟΙ στην ΑΠΕΡΓΙΑ στις 30 ΜΑΗ ΟΛΟΙ στην ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ του ΣΕΤΗΠ στις 23 ΜΑΗ

Σ.Ε.ΤΗ.Π.

21/05/2018