ΟΛΟΙ στην ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ του ΣΕΤΗΠ στις 3 Οκτώβρη 6:30μ.μ.

Σ.Ε.ΤΗ.Π.

26/09/2018