Όλοι στην κινητοποίηση ενάντια στις απολύσεις, Σάββατο, 16/06. 11:00 π.μ., στο Athens Mall, στο Μαρούσι

Σ.Ε.ΤΗ.Π.

15/06/2018