ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ & ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ 21 ΙΟΥΛΗ

Σ.Ε.ΤΗ.Π.

20/07/2017