Ψήφισμα της Ε/Α συνέλευσης του ΣΕΤΗΠ στις 30/5 – Στηρίζουμε τον αγώνα των συναδέλφων στην Τράπεζα Πειραιώς.

Σ.Ε.ΤΗ.Π.

03/06/2019