Σ.Ε. EUROPEAN DYNAMICS: ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΚΛΙΜΑΚΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΘΕΙ ΠΙΣΩ Η ΕΚΔΙΚΗΤΙΚΗ ΑΠΟΛΥΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ

Σ.Ε.ΤΗ.Π.

22/06/2017