Σ.Ε ΟΜΙΛΟΥ VODAFONE: ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΗΣ VODAFONE ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ