Σ.Ε. στη ΝΟΚΙΑ: Όλοι στη στάση εργασίας του επιχειρησιακού σωματείου την Πέμπτη 21/6!