Σ.Ε. του ΣΕΤΗΠ στον Όμιλο ΟΤΕ: Για την απεργια των συναδέλφων στη Cyta

Σ.Ε.ΤΗ.Π.

01/02/2018