Σ.Ε. ΤΟΥ ΣΕΤΗΠ ΣΤΟ ΡΕΝΤΗ: Για τις αδειες στη Vodafone