ΣΕ ΣΕΤΗΠ ΣΤΟΝ Όμιλο ΟΤΕ – ΜΑΧΗΤΙΚΑ ΟΛΟΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σ.Ε.ΤΗ.Π.

25/09/2018