ΣΕ στον Όμιλο ΟΤΕ (κτίριο ΥΜΑ-ΝΥΜΑ) : ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ! ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ!

Σ.Ε.ΤΗ.Π.

31/07/2018