ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΕΤΗΠ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 6:30μ.μ.ΓΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΕΡΓΑΤΩΝ, ΟΧΙ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

Σ.Ε.ΤΗ.Π.

26/03/2019