ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

Σ.Ε.ΤΗ.Π.

02/10/2017