Συζήτηση της σωματειακής επιτροπής ΣΕΤΗΠ στη ΝΟΚΙΑ την Πέμπτη 24/5 5μμ Κέα (Αρέβα).