αλληλεγγύη και συμπαράσταση στον αγώνα των εργαζόμενων στον Επισιτισμό – Τουρισμό

Tο “νέο αφήγημα” της κυβέρνησης, αυτό της “δίκαιης ανάπτυξης” και της “εξόδου στις αγορές χωρίς νέες δεσμεύσεις”, είναι η μια πλευρά του νομίσματος, η άλλη πλευρά αφορά το βάρος της σκληρής πραγματικότητας που βιώνουμε καθημερινά: Εφαρμογή των νέων μέτρων που έχει ήδη προνομοθετήσει η κυβέρνηση για μετά το 2018 και […]