Καταγγελία για τις χιλιάδες απολύσεις της Microsoft

Τα Συνδικάτα Τηλεπικοινωνιών & Πληροφορικής Αθήνας, Θεσσαλονικής, Φορθνετ και 360 Connect, μέλη του ΠΑΜΕ και της ΠΣΟ καταγγέλλουμε τη διοίκηση της Microsoft η οποία ανακοίνωσε ότι θα προβεί σε 3000 – 4000 απολύσεις από τμήματα πωλήσεων. «Αιτία» των απολύσεων αποτελεί η απόφαση της εταιρίας να προχωρήσει σε αναδιάρθρωση με στόχευση την […]