Το ΣΕΤΗΠ συμπαρίσταται στo δίκαιο αγώνα των συναδέλφων στον ΟΠΑΠ

Σ.Ε.ΤΗ.Π.

09/11/2018