ΖΗΤΩ Η 1Η ΜΑΗ ΖΗΤΩ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ – ΟΛΟΙ στην ΕΚΔΗΛΩΣΗ του ΣΕΤΗΠ 27.04 στην Πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς

Σ.Ε.ΤΗ.Π.

24/04/2018