ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Συνάδελφοι, Η σωρεία αυθαιρεσιών και παραβιάσεων των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, της υγείας και ασφάλειας των εργαζόμενων αλλά και των εργατικών δικαιωμάτων των εργαζόμενων του κλάδου δεν μπορεί και δεν θα μείνει αναπάντητη. Συνημμένη μπορείτε να βρείτε καταγγελία που μέχρι στιγμής προσυπογράφεται από αρκετά κλαδικά και […]