ΚΟΙΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕΤΗΠ- ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ VODAFONE -360 CONNECT-ΚΛΘ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ ΤΗΣ VODAFONE ΓΙΑ ΤΟ 5G

  Συνάδελφοι,   Στα mail των Σωματείων μας, λάβαμε καταγγελία, από την Ενωτική Συνδικαλιστική Κίνηση Τυφλών στην ΣΕΑΑΝ (Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων), με αφορμή την διαφήμιση της Vodafone για το 5g με τον τυφλό ποδηλάτη και την εξ’αποστάσεως καθοδήγησή του. Αυτό βέβαια με σκοπό την διαφήμιση του 5g που εμπορεύεται […]