Περί εμβολίων

Δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι,  μόνιμοι και έκτακτοι, εργαζόμενοι και άνεργοι, απεργοί και μη. Χρόνια τώρα τέτοιοι διαχωρισμοί έχουν χρησιμοποιηθεί όποτε βολεύει για να διασπαστούν οι εργαζόμενοι, για να δημιουργηθεί κοινωνικός αυτοματισμός. Τώρα σε μια προσπάθεια να κρύψει η κυβέρνηση τη γύμνια της και να εξυπηρετήσει πλαγίως τα συμφέροντα των εργοδοτών […]