ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Διοικητικό συμβούλιο του ΣΕΤΗΠ συνεδρίασε την Παρασκευή 30/9 και συζήτησε τον θετικο απολογισμό της  κινητοποίησης για την υπογραφή κλαδικής σύμβασης εργασίας στα γραφεία του ΣΕΒ με συμμετοχή και επιχειρησιακών σωματείων. Μεταφέρθηκε η συζήτηση από τους χώρους δουλειάς και τις σωματειακες επιτροπές.  Απασχόλησαν ακόμα τα ζητήματα ακρίβειας στα είδη λαϊκής […]