• |23 Μαΐου, 2023|

    Συναδέλφισσες - συνάδελφοι, Το τελευταίο διάστημα πληθαίνουν οι καταγγελίες που φτάνουν στο ΣΕΤΗΠ όσον αφορά την εντατικοποίηση και τον αυξημένο φόρτο δουλειάς που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι σε διάφορα τμήματα της CQS. Η ένταση και πίεση χτυπάει κόκκινο, καθώς οι συνάδελφοι δεν φτάνουν για να βγάλουν εις πέρας τον μεγάλο όγκο δουλειάς με αποτέλεσμα πολλοί να [...]

    Off Comments off on Για την κατάσταση στη CQS|