ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΤΗ BEAT : ΠΑΡΤΕ ΠΙΣΩ ΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ – ΚΑΜΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΜΑΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Σ.Ε.ΤΗ.Π.

08/04/2020