ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓIA ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΕΒ-ΓΣΕΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ»

Σ.Ε.ΤΗ.Π.

22/07/2016