ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΥΣΩΝΑ

Σ.Ε.ΤΗ.Π.

22/06/2022