ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΟΤΕ

Σ.Ε.ΤΗ.Π.

29/11/2021