Δεν τους έχει μείνει ίχνος ντροπής! Συνδικάτα εργατών και όχι των εργοδοτών!

Σ.Ε.ΤΗ.Π.

20/02/2020