ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 9:00 ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ MITEL, Λεωφόρο Ηρακλείου 455

2 Απριλίου @ 09:00 - 11:00
Mittel, Athens