ΚΑΜΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΑΤΕΘΕΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

Για ακόμη μια φορά σε περιοχές της Αττικής, κάτοικοι ζουν τον εφιάλτη των πυρκαγιών, αποτέλεσμα της τεράστιας έλλειψη αντιπυρικής προστασίας, των ελλείψεων σε έμψυχο δυναμικό της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας. Ζούνε τον κίνδυνο της καταστροφής των σπιτιών και των περιουσιών τους, του φυσικού περιβάλλοντος.

 

Σε αυτές τις εξαιρετικά επικίνδυνες καταστάσεις να μην ανατεθεί καμία εργασία σε κανένα συνάδελφο στις περιοχές που πλήττονται. Με ευθύνη της εργοδοσίας και του κράτους να μεταφερθούν όποιοι συνάδελφοι βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή με ασφάλεια στα σπίτια τους.

 

Να μην τεθεί η υγεία κανενός εργαζόμενου σε κίνδυνο.

Σε κάθε περίπτωση εργοδοτικής αυθερεσίας να επικοινωνήσουν οι συνάδελφοι άμεσα με το Σωματείο.