ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Συνάδελφοι,
Η σωρεία αυθαιρεσιών και παραβιάσεων των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, της υγείας και ασφάλειας των εργαζόμενων αλλά και των εργατικών δικαιωμάτων των εργαζόμενων του κλάδου δεν μπορεί και δεν θα μείνει αναπάντητη.
Συνημμένη μπορείτε να βρείτε καταγγελία που μέχρι στιγμής προσυπογράφεται από αρκετά κλαδικά και επιχειρησιακά σωματεία του κλάδου με βάση στοιχεία και αιτήματα που συγκεντρώσαμε μέχρι στιγμής προς τις κρατικές αρμόδιες αρχές. Υπάρχει ανοικτό κάλεσμα προς όλα τα σωματεία του κλάδου.
Συνεχίζουμε μέσα από τα σωματεία μας κλαδικά και επιχειρησιακά την μαχητική διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων μας, με παρεμβάσεις στους χώρους δουλειας, με την καταγραφή επιπρόσθετων καταγγελιών και ζητημάτων όπως αυτά προκύπτουν καθημερινά.
εκ του ΔΣ του ΣΕΤΗΠ
Ο Πρόεδρος            Η Γραμματέας
Αλέκος Περράκης     Όλγα Κολιούση
6978006704            6936092083