ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ ΣΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΩΝ 15 ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΑΔΕΡΦΩΝ ΜΑΣ ΤΟ 1944

ΣΕΤΗΠ

02/05/2023