Παρέμβαση του ΣΕΤΗΠ στα τηλεφωνικά κεντρα του ΟΤΕ στην Αθηνάς

Σ.Ε.ΤΗ.Π.

04/10/2013