Σ.Ε. στον Όμιλο ΟΤΕ : για τη 48ωρη απεργία 13 & 14 Δεκέμβρη

Σ.Ε.ΤΗ.Π.

18/12/2017