Σ.Ε. του ΣΕΤΗΠ στην ΙΝΤΡΑΚΟΜ : ΑΓΩΝΑΣ  ΕΝΑΝΤΙΑ  ΣΤΙΣ  ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΤΩ  ΤΑ  ΧΕΡΙΑ  ΑΠΟ  ΤΗ  ΛΑΪΚΗ  ΚΑΤΟΙΚΙΑ