ΣΕ Ιντρακομ για BEAT: ΝΑ ΠΑΡΘΟΥΝ ΠΙΣΩ ΟΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ – ΚΑΜΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ & ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ – Στηρίζουμε την 3ωρη προειδοποιητική στάση εργασίας