Σωματειακή Επιτροπή του ΣΕΤΗΠ στην Teleperformance